Artikel 10:12 Awb

Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Rechtspraak

Artikel 10:12 Awb geldt niet voor niet-ondergeschiktenRaad van State 5 december 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB9480
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.