Artikel 10:15 Awb

Delegatie geschiedt slechts indien in de bevoegdheid daartoe bij wettelijk voorschrift is voorzien. 

Rechtspraak

Het vaststellen van een bestemmingsplan kan op grond van artikel 10:15 Awb worden gedelegeerd van de gemeenteraad naar een deelraadRaad van State 2 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2792
Een gemeenteraad kan op grond van artikel 10:15 Awb geen bevoegdheden van het College van burgemeester en wethouders overdragen aan een bestuur van een gemeenschappelijke regelingCentrale Raad van Beroep 18 september 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BB3987
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.