Artikel 5:32 Awb

  • Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.
  • Voor een last onder dwangsom wordt niet gekozen, indien het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen, zich daartegen verzet.

Rechtspraak

Het staat het bestuursorgaan vrij te kiezen tussen een last onder bestuursdwang en een last onder dwangsom, deze keuze behoeft op grond van artikel 5:32 Awb in beginsel geen nadere motiveringRaad van State 11 augustus 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ6637
Een mondelinge last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 Awb is geen besluit in de zin van de AwbRaad van State 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3698
Als een overtreder van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 Awb bij de beslissing op bezwaar geen overtreder meer is (omdat hij/zij bijvoorbeeld geen eigenaar en/of exploitant meer is), dan moet dit bij de beslissing op bezwaar worden meegenomenRaad van State 17 juni 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN6252
Alleen de overtreder van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 Awb is belanghebbende bij de lastRaad van State 10 december 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN9719
Bij een preventieve last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 Awb moet sprake zijn van een gevaar van een overtreding die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal plaatsvinden en dat de overtreding met voldoende duidelijkheid in het besluit kan worden omschrevenRaad van State 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:935
Als een verzoek om een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 Awb afkomstig is af van een niet-belanghebbende, dan is de reactie daarop geen besluit in de zin van de AwbRaad van State 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3292
Een derde-belanghebbende kan bezwaar maken tegen de weigering tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 AwbRaad van State 18 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ4962
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.