Artikel 6:23 Awb

  • Indien beroep kan worden ingesteld tegen de beslissing op het bezwaar of beroep, wordt daarvan bij de bekendmaking van de beslissing melding gemaakt. 
  • Hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan beroep kan worden ingesteld.

Rechtspraak

Het niet vermelden van de openstaande rechtsmiddelen in een beslissing op bezwaar maakt niet dat een termijnoverschrijding voor het indienen beroep op die enkele grond aanvaardbaar is (artikel 6:23 Awb)Raad van State 8 mei 2001,
ECLI:NL:RVS:2001:AB1706
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.