Artikel 6:3 Awb

Een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. 

Rechtspraak

Een mededeling op grond van artikel 4:5 lid 1 Awb (de aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen) is een besluit op grond van artikel 6:3 Awb (voorbereidingshandeling besluit)Centrale Raad van Beroep 10 januari 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BV0757
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.