Artikel 6:7 Awb

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken. 

Rechtspraak

De lengte van de bezwaar- of beroepstermijn als bedoeld in artikel 6:7 Awb is van openbare orde. Het is niet toegestaan de duur van deze termijn te wijzigenRaad van State 17 september 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AK4037
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.