Artikel 8:75 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Uitgangspunt is dat het enkele niet vergoeden van bezwaarkosten niet langer een zelfstandig procesbelang oplevert, tenzij het betrokken bestuursorgaan zijn besluit in bezwaar heeft herroepen zonder daarbij een vergoeding van bezwaarkosten toe te kennen terwijl daar wel om was gevraagd, of als de hoogte van een toegekende vergoeding van bezwaarkosten in geschil is. De rechterlijke beoordeling blijft dan in beginsel beperkt tot de gegeven beslissing over de bezwaarkosten als zodanig (artikel 8:75 Awb) (Raad van State 5 juni 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2323)

Vergoeden bezwaarkosten procesbelang
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.